اطلاعات لحظه‌ای: 1400/02/15
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 11,446 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 11,366 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/15
کل خالص ارزش دارائی ها 7,947,431,859,440 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 11,366 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 11,366 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 11,446 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 699,279,760

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/07/15

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا

بازارگردان:

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا

مدیران سرمایه گذاری:

آرش غفاري، مليحه اصغرزاده زعفراني، پدرام سميعي تبريزي

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار