بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/03/28
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 32,878 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 32,418 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/03/28
کل خالص ارزش دارائی ها 930,550,692,622 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 32,418 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 32,418 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 32,878 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 28,704,985

صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/07/15

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان كاريزما

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر

ضامن نقد شوندگی:

شركت سبدگردان كاريزما

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان كاريزما

بازارگردان:

شركت تامين سرمايه سپهر

مدیران سرمایه گذاری:

سهيل پورصادقي حقيقت، محمدمهدي ناسوتي فرد، حسين صفري

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

نمودار‌ها